Çevre ve İSG Politikası

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreyi korumaya, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem veririz.

  • Çalışanlarımızın katılımı ile çevre yönetim sistemimizi ve İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi uygulamak sürekli iyileştirmek,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
  • Kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Yeni yatırım ve projelerde çevre ve iş sağlığı güvenliği faktörünü göz önünde bulundurmak,
  • Çalışanlarını çevre ve İSG konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonunu sağlamak.
A car driving in road
A man work in factory