İş Sağlığı, Güvenliği Ve Çevre Politikası

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş., Kemalpaşa, İzmir-Türkiye’de yerleşik, otomotiv sektörü ve farklı endüstriler için kauçuk hortum ve plastik parça üreticisidir. İşlerini tüm çalışanlarının sağlığına, güvenliğine ve iyi bir yaşam sürmesine dikkat ederek ve faaliyet gösterdiği yerlerde çevreye ve topluma saygı duyarak gerçekleştirecektir. Kaynak ve enerji tüketimini azaltarak, malzemeleri yeniden kullanarak, geri dönüşüm ve doğal kaynak kullanımı programlarına uyarak hem çevreye olan etkimizi azaltmak, hem de tehlikelerin tespit edilmesi ve azaltılmasıyla iş kazalarını önlemekle yükümlüyüz.

İşyerinde sıfır kazayı arzulamaktayız.

Faaliyet gösterdiğimiz her yerde aktif, güvenilir ve sosyal açıdan sorumlu bir toplum mensubu olmayı taahüd ederiz. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki çevresel etkilerini sürekli olarak azaltmayı hedefliyoruz.

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. şunları prensip edinmiştir:

 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik önlemleri her çalışanın amacı, yönetimimizin sorumluluğu ve üretimin her aşamasında dikkate alınacak bir süreç olacaktır.
 • Tesislerin, proseslerin, çalışma alanlarının ve ürünlerin tasarımında İSGÇ ile ilgili konular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Çalışanların kazalardan ve meslek hastalıklarından korunması ve sağlık bozulmalarının önlenmesi temel hedeftir.
 • İlgili Çevre ve İş Güvenliği Mavzuatları, yasal gereklilikler ve Gates Global İSGÇ Standardı’na uymayı taahhüt etmekteyiz.
 • Atıkları kaynağında azaltarak belirlediğimiz amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini, çevre kirliliğinin önlenmesini taahhüt etmekteyiz.
 • Her Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. çalışanı güvenli çalışma prosedürlerine uyarak insan ve çevre için tehdit olabilecek her koşulu raporlamaktan sorumludur. Bunun için yönetim tarafından teşvik edilirler.
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası tüm çalışanlara aktarılacaktır. Tüm çalışanlar uygulamakla ve sürdürmekle yükümlüdür. Politika talep edildiğinde tüm ilgili şahıslara açık olacaktır.
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik performansı amaçları ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirilecektir.
 • İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre ve yönetim sistemi performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi hedeftir.
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında çalışanların farkındalığını arttırmak için eğitimler verecek ve çalışanların risklerin ortadan kaldırılması konusunda proaktif katılımı teşvik edecektir.
 • Bilgi ağı ve iletişim araçlarını kullanarak performans ve iyi uygulamalar sistematik olarak paylaşılacaktır.
 • Tedarikçiler, müşteriler ve yükleniciler de İSGÇ konularında ortak değerleri paylaşmaya teşvik edilecektir.

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. olarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemlerini geliştirmeye odaklı çalışmalarımız; mücadeleci gücümüzü arttıracak, topluma öncülük etmemizi ve sorumluluk sahibi işbirlikçi vatandaş olarak da hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaktır.

A car driving in road
A man work in factory