İş Sağlığı, Güvenliği Ve Çevre Politikası

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. (Gates İzmir F.P.) Kemalpaşa İzmir-Türkiye de yerleşik, otomotiv sektörü ve farklı endüstriler için kauçuk hortum ve plastik parça üreticisidir. Faaliyetlerini tüm çalışanlarının sağlığına, güvenliğine ve iyi bir yaşam sürmesine özen göstererek ve faaliyet gösterdiği yerlerde çevreye ve topluma saygı duyarak yürütecektir. Bizler, sorumlu iş uygulamaları aracılığıyla ihtiyatlı bir yaklaşımı ve aşağıdaki alanlarda Gates Global İSGÇ-Enerji Standartlarının oluşturulması, uygulanması, öğretilmesi ve devam ettirilmesi yoluyla sürdürülebilirliği teşvik etmekte kararlıyız:

  • Daha katı gereklilikleri olan kurallara öncelik vererek Gates Global İSGÇ-Enerji standartlarına veya yerel yönetmeliklere uymak.
  • İSGÇ-Enerji risklerinin belirlenmesi, azaltılması ve kazaların, yaralanmaların, hastalıklarının ve boşa harcanan enerjinin önlenmesi için risk ve fırsatların belirlenmesi yoluyla ve tüm çalışanların katılımını sağlayarak Rapro genelinde proaktif bir emniyet kültürünü teşvik etme ve sürdürme.
  • Öncelikli olarak ciddi kazaların ve ölümlerin ortadan kaldırılmasına odaklanarak iş yerlerimizde sıfır kaza için sürekli çaba gösterme.
  • Tesislerimizin tasarımında, üretim süreçlerinde, malzeme tedariğinde ve ürün-hizmetlerimizin tesliminde İSGÇ-Enerji hususlarını, kaynakların korunmasını, CO2 azaltımı ve kimyasal yönetimini dikkate almak.
  • Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yüklenicilerimizi İSGÇ-Enerji standartlarımızı ve taahhütlerimizi paylaşmaya teşvik etme.
  • Enerji verimliliği, sera gazının en aza indirilmesi, atık azaltma, su tüketiminin optimizasyonu ve kirliliğin kaynağında önlenmesine vurgu yaparak, ürün ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki yaşam döngüsü etkisini ve iklim değişikliği riskini mümkün olan her yerde azaltma.
  • Uygun acil durum hazırlık planlarının yürürlükte olmasını ve düzenli olarak test edilmesini sağlama.
  • Performans ve etkili uygulamaları Gates genelinde sistematik olarak paylaşmak.

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. (Gates İzmir F.P.) , bu taahhütlerle uyumlu olan ve sürekli iyileşmeyi öne çıkaran bir yönetim sistemi geliştirecek ve kullanacaktır. Her bir Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. çalışanı, güvenli çalışma prosedürlerine uymak ve insanlar veya çevre için tehlikeli olan tüm koşulları bildirmekle sorumludur. Yönetim, ilerlemeyi düzenli olarak izlemek ve İSGÇ-Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilgi ve kaynak sağlamakla yükümlüdür.

Rapro Kimya Turizm Bilişim San Ve Tic A.Ş. (Gates İzmir F.P.) , aktif, güvenilir ve sosyal açıdan sorumluluk sahibi bir topluluk üyesi olarak çalışanlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla çeşitlilikçi, eşitlikçi ve kapsayıcı topluluklar oluşturmayı taahhüt etmektedir.